خودرو تشریفات…

اگزوز ماشین:
اگزوز ماشین و دود سیاه و خرابی های آن . سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به دنیای خودرو ها و تکنولوژی های جدید خودرو. در سایت اجاره خودرو تهران امروز هم مانند روز های قبل در خدمت شما زیزان هستیم با موضوعی دیگر با حاشیه خودرو و اگزوز خودرو و مشکلات مربوط به آن. میخواهیم با هم مشکلات در مورد اگزوز خودرو و هم چنین منبع دود ناشی از خودرو را بررسی کنیم و ببینیم با این مشکلات چه باید کرد. با اجاره خودرو لوکس همراه باشید.

بیشترین مشکلاتی که یک اگزوز خودرو به بار می آورد مربوط به انبار اگزوز , عایق اگزوز و واشر های گلویی اگزوز میباشد. بی شک صدای موتور و دودهای خروجی حاصل از موتور بایستی از خودرو به خارج هدایت شوند لذا به جهت شکل گیری قدرت در موتور سوخت موتور احتراق پیدا می کند و بعد از این احتراق در سیلندر به وسیله ی مانیفولد دود و از لوله ای به سمت اگزوز هدایت شده و سپس اگزوز بعد از گرفتن صدا موتور دود ناشی از موتور را به بیرون هدایت می کند.

پس بیشتر صدایی که از اگزوز خودرو به بیرون میزند به این علت است که اگزوز قادر به خفه کردن تمام صدای موتور خودروی شما نیست. اما جالب است بدانید که در گذشته و در ابتدا اگزوز تنها وظیفه خارج کردن دود و صدا به بیرون از خودرو را داشت که با گذشت زمان این وظیفه تغییر کرد و به انتقال دود حاصل از احتراق خودرو به بیرون و کاهش صدا و کاهش آلایندگی ها و کاهش دما تبدیل شد.

اگزوز ماشیناگزوز ماشین:
اگزوز ماشین و دود سیاه و خرابی های آن . سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به دنیای خودرو ها و تکنولوژی های جدید خودرو. در سایت اجاره خودرو تهران امروز هم مانند روز های قبل در خدمت شما زیزان هستیم با موضوعی دیگر با حاشیه خودرو و اگزوز خودرو و مشکلات مربوط به آن. میخواهیم با هم مشکلات در مورد اگزوز خودرو و هم چنین منبع دود ناشی از خودرو را بررسی کنیم و ببینیم با این مشکلات چه باید کرد. با اجاره خودرو لوکس همراه باشید.

بیشترین مشکلاتی که یک اگزوز خودرو به بار می آورد مربوط به انبار اگزوز , عایق اگزوز و واشر های گلویی اگزوز میباشد. بی شک صدای موتور و دودهای خروجی حاصل از موتور بایستی از خودرو به خارج هدایت شوند لذا به جهت شکل گیری قدرت در موتور سوخت موتور احتراق پیدا می کند و بعد از این احتراق در سیلندر به وسیله ی مانیفولد دود و از لوله ای به سمت اگزوز هدایت شده و سپس اگزوز بعد از گرفتن صدا موتور دود ناشی از موتور را به بیرون هدایت می کند. پس بیشتر صدایی که از اگزوز خودرو به بیرون میزند به این علت است که اگزوز قادر به خفه کردن تمام صدای موتور خودروی شما نیست. اما جالب است بدانید که در گذشته و در ابتدا اگزوز تنها وظیفه خارج کردن دود و صدا به بیرون از خودرو را داشت که با گذشت زمان این وظیفه تغییر کرد و به انتقال دود حاصل از احتراق خودرو به بیرون و کاهش صدا و کاهش آلایندگی ها و کاهش دما تبدیل شد.